Subvencije

Ukoliko zbog finansijkih problema odustajete od stručnog usavršavanja, upadate u začarani krug, jer bez usavršavanja nećete moći da ostvarite ni novčanu dobit. Ideja nam je da Vam putem subvencija i olakšica omogućimo da upravo izbegnete put nemogućnosti za napredovanjem i opredelite se za profesionalni i lični razvoj.

 

 
Mogućnost subvencionisanja odnosi se na sve naše programe.

 

Dodjeljujemo 5 potpunih i 20  delimičnih subvencija

 

Prijava za subvenciju treba da sadrži :

                   Prijavu s navedenim programom za koji se traži subvencija

                   Vašu kratku biografiju (cv)

 

Svaki kandidat  kojem upravno veće škole odobri subvenciju treba da potpiše Ugovor o školovanju najkasnije do isteka konkursa.


Poslednja izmena: petak, 28. oktobar 2016., 02:27