MI VAM GARANTUJEMO

Da ćete dobiti neophodne veštine i znanja da postanete stručnjak u svojoj profesiji, da ćete doboti resurse i alate da svoje znanje odlično naplatite i uživate u svojim veštinama. Steći ćete zvanične sertifikate, izdate od strane našeg Univerziteta, ali i Univeziteta “  “ od koga smo i proistekli i po čijem zvaničnom ovlašćenju i programu radimo.

Mi vam omogućavamo rad na realnim projektima i mogućnost za zapošljavanje najboljih polaznika !!! 

Školovanje na SRPSKOM OTVORENOM UNIVERZITETU podrazumeva veoma intezivan program. Kao polaznik, birate način nastave i obuke: tradicionalno –u učionici ili online –na daljinu.

SRPSKI OTVORENI UNIVEZITET  obezbeđuje nastavu na dva načina, tradicionalno, učeći u učionici, ili preko interneta, učeći na daljinu. Oba načina školovanja ispunjavaju visoke standarde 

Ako odaberete učenje na daljinu, dobijate pristup posebnoj e-learning tehnologiji. Online nastavu pohađate od kuće ili sa posla, uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke. Polaznici koji se školuju online slušaju svako predavanje, čitaju materijale, izvršavaju testove i zadatke, rade sa profesorima i konsultantima kao da su fizički prisutni u učionici.

Obrazovanje više nije jedan od izbora koji menja naše životne navike ili mogućnost da se bavimo dodatnim aktivnostima.Ono je danas dostupno svima i predstavlja odgovor na pitanje da li smo tokom dana spremni da odvojimo vreme, učeći i radeći na sebi. Taj rad nije vezan za boravak na posebnom mestu u posebno vreme, već svako može organizovati svoje učenje u vreme kada njemu najviše odgovara.


Poslednja izmena: četvrtak, 27. oktobar 2016., 06:17