Kurs i obuka –Instalater video nadzora – predviđen je profesionalnom edukacijom svakog budućeg polaznika, koji želi da se na najkvalitetniji način obuči za jedan od zanata elektrotehničke sruke. Takođe, ovim putem nudimo i samo polaganje teorijskog dela ispita za one stručnjake, koji se na radnom mestu instalatera video nadzora nalaze vviše od tri meseca i to mogu da potvrde validno overenom potvdom.

Instalater video nadzora veoma je zanimljiv i zahtevan posao. U današnje vreme, ovaj poziv je sve popularniji, jer je sve više onih koji u svom poslovnom prostoru, pa čak i domovima žele da imaju uvid i onda, kada nisu prisutni. Pored navedenog, sve češće su krađe, te je ovo još jedna od mogućnosti da što pre identifikujete onog ko Vam je napravio štetu. Na edukaciji za ovaj profil radnika stičete ogromno iskustvo, obavljajući praksu u za to predviđenim institucijama. Samim tim i Vaše mogućnosti i sposobnosti, kada završite predviđeno, bogate su iskustvom. Moguće je znanje uvek nadograđivati, te je tako i u ovom slučaju. Kvalitetan radnik uvek ima mogućnost dobrog zapošljavanja.

Sve razloge koje smo neveli samo su neki zog kojih verujemo da je baš ovaj vid edukacije pravi izbor za Vas. Na predviđenoj praksi stičete znanje o karakteristikama i vrstama video nadzora, pripremi materijala za njihovo postavljanje, sam način postavljanja ali i kako i na koji način pravilno i profesionalno odraditi posao, kada su u pitanju zadaci majstora ovog zanata!

Kurs i obuka – Instalater video nadzora – obavlja se u okviru naše obrazovne ustanove u trajanju od 300 sati prakse. Predviđeni broj sati prakse imate mogućnost da završite u roku od tri do šest meseci, što Vam je dovoljno za osnovu koju u svakom trenutku možete nadograditi dodatnim znanjem i radom, ukoliko Vam se za to ukaže potreba i želja. Kada završite predviđenu praksu i savladate veštine ovog zanata potrebno je da izađete na polaganje pismenog i usmenog dela predviđenog ispita, kako biste stekli uslov za dobijanje diplome, validne za upisivanje u radnu knjižicu, priznate u inostranstvu i odobrene od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.