Elektromehaničar za RA, TV i video uređaje - elektroničar, je majstor koji se bavi popravljanjem radija, televizora i svih vrsta video uređaja. Zatim, svih sličnih aparata u privatnim i poslovnim objektima, koje nakon toga održava, odnosno popravlja i brine o njihovoj ispravnosti i radu. Takođe, ovo je veoma zahtevan i iscrpan posao, ali u današnje vreme veeoma tražen. Profesionalno predviđen kurs, koji sa kvalitetnom praksom i dobrom edukacijom pruža sigurnost svim budućim radnicima ovog zanata. Radnik ove elektrotehničke struke mora biti skoncentrisan na svoj rad u svakom trenutku. Kako bi svaki polaznik stekao sigurnost u svoj rad, neophodna je kvalitetna obuka i profesionalno obavljena praksa uz poznavaoce ovog zanata.

Ovo su razlozi, ili samo neki od postojećih, zbog kojih verujemo da je ovaj vid edukacije pravi izbor za Vas i Vašu sigurnost. Na praksi koju smo predvideli u okviru edukacije stičete znanje o karakteristikama i vrstama materijala koje koristi elektromehaničar za RA, TV i video uređaje, kao i način povezivanja, popravki i povezivanja svega navedenog. Takođe, na ovom kursu brinemo o svakom polazniku, te u potpunosti imate mogućnost da u celosti steknete majstorke veštine kada je u pitanju ovaj zanat!

Naveli smo Vam do sada mogućnosti za one polaznike koji se do sada nikada nisu bavili ovim poslom. Međutim, u slučaju da već radite na predviđenom radnom mestu, za Vas postoji mogućnost i prijave samo završnog ispita – pismenog i usmenog dela, uz validno overenu potvrdu o višemesečnom radu u predviđenoj firmi i na navedenom profilu. Nakon toga, stičete uslov za dobijenje validnog dokumenta, diplome.

Kurs i obuka – Elektromehaničar za RA, TV i video uređaje - obavlja se u okviru naše obrazovne ustanove u trajanju od 300 sati prakse, tačnije imate mogućnost da tu praksu završite u roku od tri do šest meseci, što Vam je dovoljno za osnovu koju u svakom trenutku možete nadograditi dodatnim znanjem i radom, ukoliko Vam se za to ukaže potreba i želja. Nakon odrađene prakse potrebno je izaći na pismeni i usmeni deo predviđenog ispita, kako biste stekli uslov za dobijanje diplome, validne za upisivanje u radnu knjižicu, priznate u inostranstvu i odobrene od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.