Kurs i obuka – Serviser računara – profesionalno je predviđen vid edukacije za svakog pojedinca ponaosob koji se do sada nije bavio nikada ovim zanatom elektrotehničke struke, ili za one koji već rade na tom radnom mestu, ali nemaju zadovoljavajući sertifikat, kako bi postigli određene ciljeve.

Serviser, tj. elektrotehničar računara održava i servisira računare, računarske sisteme i opremu. On sklapa i rasklapa računar, proverava ispravnost računarskih komponenti, utvrđuje kvarove i vrši zamenu računarskih delova. Serviser računara nabavlja komponente (matičnu ploču, procesor, memoriju, grafičku karticu, hard disk i dr.). Osim rada na hardveru, vrši različite instalacije i podešavanja (npr. instalira operativne sisteme, antivirus programe, instalira i podešava različite aplikativne programe, podešava internet konfiguracije, itd.), umrežava računare i sl. Pošto se ova tehnologija izuzetno brzo menja, važno je da stalno prati i po potrebi primenjuje sve što je novo u struci. On svoj posao obavlja sedeći, može raditi u servisu ili preduzeću na poslovima servisera, tj. lica zaduženog za održavanje računarskih mreža. Svoj posao obavlja u veštački osvetljenom, zatvorenom prostoru i zbog dugotrajnog rada ispred računarskog monitora posao je posebno naporan za oči, kičmu i zglobove ruku.

U SOU možete pohađati obuku iz ove elektrotehničke struke. Naš kurs za servisera računara traje tri meseca i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela nastave. Nakon završenog kursa kandidat polaže završni ispit i dobija diplomu sa sertifikatom. Ova sertifikovana diploma omogućiće mu konkurisanje za radno mesto servisera računara, tj. elektrotehničara računara.

Program naše škole za servisera računara sastoji se iz više oblasti, ali se trudimo da nastavu svedemo na vrlo konkretne probleme koji se javljaju i da ponudimo njihova rešenja. U okviru obuke za servisera računara usvajaju se znanja o softverima koji se koriste za ispitivanje ispravnosti računara, o post zvučnim kodovima greške, post vizuelnim kodovima greške i post kodovima U/I priključaka.

Na kursu za servisera računara naučićete kako se vrši ispitivanje hardvera, ispitivanje ispravnosti SCSI podsistema, koji se softveri koriste za ispitivanje ispravnosti i kako se vrši ispitivanje ispravnosti mrežnog interfejsa.

U okviru obuke i kursa vodi se računa i o pružanju informacija o osnovnim alatima koje svaki serviser treba da koristi i o načinu na koji se njime rukuje, kao i o načinima prevazilaženja problema koji nastaju pri fizičkim oštećenjima računara.