Tokom nastave upoznaćete se sa principima rada mrežnih tehnologija. Edukacija ima fokus na obučavanju polaznika u instaliranju, konfiguraciji i administraciji najnovijeg Microsoft operativnog sistema za serverske platforme. Usvojićete znanja o vrstama mreže, protokolima, IP adresama, konfiguriranju i rešavanju problema u TCP/IP mrežama, instalaciji, konfiguriranju i podešavanju servera, hardverskim zahtevima, instalacijama rola i servisima.