Program je pripremljen tako da kroz vežbe različite kompleksnosti polaznicima omogući samostalan rad i projektovanje koristeći CAD.
Nakon završenog programa očekuje se da polaznici koriste bilo koji CAD softver, kreiraju projekte, planove. Cilj je zadovoljan polaznik, i usvojeno znanje korišćenja CAD aplikacije.