Cilj obrazovanja za android programere je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve celine predviđene programom obuke. Projekt se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije.