Program mentalne aritmetike podrazumeva korišćenje kineske računaljke (abakusa), kao sredstva kojim se vekovima na Istoku rešavaju složene matematičke operacije. Postepeno, uz adekvatnu programsku i metodološku podršku, deca su u mogućnosti da vizualizuju abakus i računanje u potpunosti prebace na misaoni proces. Na taj način, za samo 3 do 5 sekundi, svi učenici mentalne aritmetike uzrasta od 5 do 14 godina su u stanju da daju rešenje za složene aritmetičke operacije poput:

 

148+46+225-79+162-57= …

 

468/36= …

 

780x18= …

 

6936-1326= …

 

Međutim, mentalna aritmetika ne pomaže deci samo da brže i lakše računaju. Naučno je dokazano da mentalna aritmetika utiče na značajno viši nivo pažnje, koncentracije, memorije i kreativosti, samim tim i na brže i kvalitetnije usvajanje gradiva. Zbog toga je mentalna aritmetika deo standardnog obrazovnog programa u osnovnim školama u mnogim zemljama, kako na Istoku, tako i na Zapadu.


Predstavlja sistem od tri nezavisna dvodnevna treninga za razvoj funkcionalnog učenja, sposobnosti držanja pažnje i osamostaljivanja dece u njihovom obrazovanju. Obuhvata usvajanje praktičnih veština poput divergentnog razmišljanja, mapiranja znanja i primenjene logike, osnova „Brzog Čitanja“, memorijskih tehnika i mnogih drugih strategija korisnih za vrhunske rezultate u učenju.

Moduli su:

1 – Vizuelno učenje i MAPE UMA za decu

2 – MEMORIJSKE tehnike za decu

3 – Tehnike efikasnog ČITANJA za decu, za vežbama razvoja percepcije


Ovaj jednodnevni trening obuhvata šest segmenata, kroz koje ovladavamo pravilima organizacije efikasnog učenja.

Mozete ga pohađati nezavisno od toga da li ste već usvojili ostale tehnike koje izučavamo u Školi. Dakle, nije potrebno da neko poznaje Brzo Čitanje, Tehnike Pamćenja ili Mentalne Mape.

 

Konkretne teme kojima se bavimo su:

- Vremenske odrednice: kako da segmentiramo i tajmiramo svaku fazu učenja, pauze i obnavljanje.

- Planiranje učenja

- Strategija deduktivnog ucenja u tri koraka: kako se gradi temeljno učenje

- Održiva pažnja: kako da tokom celog učenja imamo visok stepen koncentracije

- Obnavljanje: kada se vrši obnavljanje  i kako ga tačnoğ radimo kako bismo informacije prebacili iz kratkoročne u dugoročnu memoriju, te kako bismo svega mogli da se setimo.


Tehnike pamćenja  su dvodnevni trening na kojem se bavimo memorijskim tehnikama, strategijama za prevenciju zaboravljanja i fenomenom koncentracije.

Na treningu se uvežbavaju „Binarna tehnika“, tehnika „Broj oblik“, „Rimska Soba“ („Memorijska palata“) i „Vrhunski sistem pamćenja“ – prve tri služe za pamćenje beskrajnih nizova, nabrajanja, definicija, lekcija, priča, pesama, a četvrta tehnika za pamćenje brojeva.


Mentalne Mape su dvodnevni trening tokom kojeg uvežbavamo kreiranje dijagrama za efikasno učenje. Učimo kako da povezivanjem kreativnosti i logike, slika, boja, reči i njihovom pravilnom organizacijom podignemo i kvalitet i brzinu učenja.

Na treningu Mentalne mape se bavimo:

- Fenomenom učenja i razumevanjem njegovih faza – kao teorijskom osnovom

- Preduslovima za kvalitetno učenje: fenomenom koncentracije, motivacije, kreativnim razmišljanjem i memorijom i njihovim usavršavanjem.

- Dizajniranjem Mentalnih mapa – uvežbavanjem specifičnih pravila o izgledu i strukturi mapa, koja postoje da bismo izvršili “provokaciju” pažnje, razumevanja i prisećanja

- Uvežbavanjem Logike 3 Kruga učenja – gde zapravo mentalne mape upotrebljavamo kao alat za deduktivno razmišljanje i učimo kako da učimo “sa razumevanjem” umesto da memorišemo nepovezane i besmislene činjenice.

- Organizacijom učenja i njenom primenom u mapiranju

- Selekcijom – odnosno prepoznavanjem i upotrebom ključnih pojmova iz neke materije.

- Obnavljanjem – Primenom modela efikasnog obnavljanja koje obuhvata – obnavljanje za vreme učenja, nakon završetka učenja, i ponavljanja naučenog u definisanim ciklusima zaboravljanja.


Brzo Čitanje se sastoji iz nekoliko celina tokom kojih radimo na:

-Optimizaciji pokreta očiju

-Ubrzavanju procesa dekodiranja snimljene reči

-Povećavanju stepena razumevanja pročitanog teksta i

-Povećavanju stepena prisećanja

-Započinjanju promene odnosa prema učenju – ka korisnijem modelu motivacionih strategija.