Kako je sveopšti trend prelaženje na „oblak” (cloud computing), odnosno rentiranje softvera i hardvera i pristupanje ovim rešenjima preko interneta, moglo se pretpostaviti da kompanije kupuju manje kompjuterskih uređaja nego ranije. Međutim, to ne utiče negativno na poziciju administratora mreža, za čijim veštinama potražnja raste.