Dokle god postoje softveri i  komjuteri biće potrebni I stručnjaci za rešavanja problema koji se neminovno pojavljuju u funkcionisanju tehnologije.  Baš zato je projektovani rast potražnje za pozicijom analitičara kompjuterskih sistema 21%.