Potražnja za web developerima je velika, a predviđa se da će biti još veća. Naime, u narednim godinama očekuje se još veći rast u broju otvorenih poslova upravo za web developere, tako da se do 2024. godine predviđa porast do čak 27%.


Šta je Flash

Šta je Flash? Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte.

Flash se dosta koristi za izradu animacija ili kompletnih web stranica. Ali napominjem da ljudi nekada znaju zlouporabiti flash, a to se događa kada nabacaju brdo bespotrebnih animacija na web stranicu što dovodi do predugog učitavanja web stranice. Vrlo je lijepo vidjeti kada je nešto profesionalno odrađeno u flashu ali bez bespotrebnih animacija tipa “Dobrodošli na....

Cilj ovog kursa je da upoznate sve mogućnosti programa Adobe Photoshop, koje će Vam pomoći da istaknete svoju kreativnost i da se vizuelno-grafički „izražavate” obrađujući razne fotografije i crtajući.
Počećemo sa najosnovnijim stvarima, kao što su izgled radnog prostora programa Photoshop  i kreiranje novih dokumenata, a potom ćemo se, korak po korak, upuštati u rad sa manje ili više komplikovanim alatkama za selektovanje, bojenje, postizanje raznih efekata, rad sa slojevima, njihovom transformacijom, alatkama za unos i obradu teksta i vektorskih oblika... U toku rada naučićete i razne tastaturne prečice uz čiju pomoć ćete postajati sve efikasniji u radu
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u Photoshop1.1 Upoznavanje sa prostorom za rad
1.2 Workspace Menu i grupe panela
2. Rad u okviru jednog ili više dokumenata2.3 Kreiranje novog dokumenta 
2.4 Navigacija i rad sa više dokumenata
3. Selekcija3.5 Alatke za selekciju piksela 
3.6 Transformacija
3.7 History panel; Undo-Redo i Step Backward-Step Forward 
4. Bojenje4.8 Alatke za bojenje
4.9 Korekcija tonaliteta, kontrasta i boja  
5. Retuširanje5.10 Alatke za retuširanje
6. Rad sa slojevima6.11 Slojevi (Layers)  
6.12 Blending Modes
7. Primena efekata na slojevima7.13 Layer Styles  
7.14 Filteri
8. Vektori8.15 Vektori, vektorski oblici i crtanje uz pomoć alatke Pen  
8.16 Tekst
9. Adobe Bridge i Mini Bridge9.17 Adobe Bridge i Mini Bridge  
10. Automatizacija i priprema dokumenata za Web i štampanje10.18 Stvaranje sadržaja za Web
10.19 Automatizacija  
10.20 Digitalna slika i osnove digitalne štampe
11. Camera Raw11.21 Raw format digitalne fotografije 
11.22 Obrada Raw fotografije u Adobe Camera Raw programu
11.23 Korekcija White Balance opcije na fotografijama Raw formata 
11.24 Kreiranje dinamične fotografije
12. Photoshop CS612.25 Novine u verziji CS6 
12.26 Filteri i 3D efekti

Kroz kurs Dreamweaver CS5.5 upoznaćete se sa sledećim konceptima: interfejs Dreamweaver-a, kontrola web sajta, novi dokumenti i struktura sajta, kaskadni stilovi, tipografija, linkovi, tabele, forme, templejti, Behaviors i menadžment web sajta. Tu je takođe i rad sa slikama, Flashom i video fajlovima kao i način kodiranja u Dreamweaveru.
Cilj kursa je da naučite kako da u Dreamweaveru CS5.5 kreirate web sajt i kako da njime upravljate. Naučićete osnove HTML-a i CSS-a i kako da pišete čist i pristupačan kod. Takođe naučićete kako da pravilno kreirate i stilizujete formulare i tabele i kako da uštedite na vremenu koristeći šablone. Bićete u mogućnosti da kontrolišete Layout i sve elemente vaše internet lokacije koristeći CSS. Naučićete i kako da dodate interaktivnost vašim web stranicama kreirajući Behaviors.

Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod, osnovni pojmovi web dizajna, interfejs Dreamweavera1.1 Uvod  
1.2 Interfejs
1.3 Properties i Insert panel  
2. Kontrola sajtova i kreiranje dokumenata2.4 Osnovna struktura sajta
2.5 HTML i kreiranje dokumenata  
2.6 Upravljanje sajtovima
3. Tekst i tipografija3.7 Osnovni tekst tagovi  
3.8 Tipografija i liste
4. Osnove CSS-a4.9 Cascading Style Sheets (CSS)  
4.10 CSS panel i opisi
4.11 Rad sa CSS-om  
5. Slike5.12 Slike
5.13 Formatiranje slika  
6. CSS za Layout6.14 CSS Box model
6.15 CSS Layout  
7. Linkovi, tabele i forme7.16 Linkovi
7.17 Tabele  
7.18 Forme
8. Šabloni (Templates)8.19 Šabloni (Templates)  
9. Flash, video i interaktivnost9.20 Flash i video
9.21 Behaviours/Spry  
10. Kodiranje i upravljanje sajtovima10.22 Rad sa kodom
10.23 Upravljanje sajtovima  
11. Kreiranje veb sajta11.24 Kreiranje sajta

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Windows 7 operativnim sistemom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obradjuju počevši od instalacije, konfigurisanja, optimizacije rada i rešavana problema u radu sistema. Svedoci smo brzog razvoja društva kao informatičke celine (globalno selo) u kome je pravovremena i tačna informacija od vrlo visokog značaja. Shodno tome poznavanje rada novih sistema i tehnologija je neophodno za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.
Sticanje znanja neophodnih za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, uključujući podešavanje sistemskih parametara, rad sa operativnim sistemom i rešavanje problema u radu sistema. Polaznici će se upoznati sa tipovima instalacije operativnog sistema, kako pravilno konfigurisati i optimizovati rad operativnog sistema, načinima i alatima kako da prate i rešavaju probleme u radu sistema. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše instalaciju, prate rad i rešavaju probleme u radu Windows 7 operativnog sistema.


Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u Windows 71.1 Edicije Windows 7
1.2 Zahtevi instalacije Windows 7
2. Korisničko okruženje2.3 Upoznavanje se desktopom i taskbarom
2.4 Windows Explorer
2.5 Rad sa pomoćnim programima i alatima
3. Rad sa fajlovima i folderima3.6 Fajl i folder
3.7 Deljenje foldera
4. Multimedija4.8 Windows Media Center i Windows Media Player
4.9 Paint i Snipping tool alati
5. Konfigurisanje operativnog sistema5.10 Sistemska podešavanja
5.11 Instalacija i deinstalacija programa
5.12 Upravljanje hardverom
6. Konfigurisanje sigurnosti6.13 Ažuriranje sistema
6.14 Windows Firewall i Windows Defender
6.15 Korisnički nalozi
6.16 BitLocker enkripcija
7. Internet i umrežavanje7.17 Internet Explorer
7.18 Home Group umrežavanje
8. Rad sa štampačima8.19 Instalacija štampača
8.20 Štampanje dokumenata
9. Čuvanje podataka9.21 Backup podataka

Uvod u Web Dizajn i njegova pravila

Šta je Web Dizajn?

Za Web dizajn možemo reći da je to korisnički orjentisana multidisciplinarna delatnost koja uključuje vizualne veštine, izbor tehnologije i sadržaja, kao i poslovanje. Multidisciplinarna jer obuhvata više oblasti (grafički dizajn, programiranje, biznis i dr.). Možemo reći da je Web dizajn konačno predstavlja spoj tehnike (programiranje) i estetike (dizajn).

 

Zašto Web dizajn?...

Nekima se čini kako je ekstremno teško kreirati web strane. Međutim to nije baš tako. Svako može da naučit kreirati web stranice kôdiranjem u html-u. Članci koji slijede ne pretpostavljaju nikakvo vaše predznanje programiranja ili kôdiranja. Uputstva koje slede će vam pomoći da kreirate web stranice, ali one vam ne mogu dati iskustvo u kreiranju web stranice. To je na vama. Praksa vodi korak po korak do iskustva.