Strukovno obrazovanje je kompaktno je i traje 6 meseci, podeljeno je u dva semestra.Svi programi sastavljeni su tako da uključuju opšti deo (prvi semestar) i specijalizovani deo (drugi semestar) koji se odnosi samo na odabran profil. Opšti deo osigurava Vam upoznavanje sa osnovama svega iz IT domena i služi kao platforma na osnovu koje se usko specijalizujete u zavisnosti od izabranog profila. Ovakav način rada obezbeđuje pouzdanu osnovu koja omogućava nadogradnju, bez rupa u znanju.

Znanja i veštine za napredan rad na računarima izučavaju se kroz mnoštvo nastavnih jedinica na ukupno 150 časova. Zbog tolikog intenziteta, kod nas ćete steći realnu stručnost u radu sa IT tehnologijama.

Pred vama je 10 programa, izaberite jedan za koji imate najviše interesovanja.